Vanaf 1984 heeft Wim Schuurman zich ingezet voor de wijk. Als apotheker is Wim in 1984 begonnen met inzet voor gezamenlijkheid en verbinding. Schrijven is zijn passie, hij heeft veel en boeiend geschreven. De beste getuigen daarvan zijn dat hij een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de wijk gehad heeft en dat hij met trots terug kan zien op zijn ingebundelde versie van alle wijkkranten “Om de hoek gekeken”. Ook een grote verzameling gegevens van de wijk getuigt van zijn betrokkenheid. Mensen als Wim geven de wijk een gezicht, belangrijk voor het wij-gevoel in de wijk. In zeker zin wordt het stokje over de geschiedenis van de wijk overgenomen door Paul Snellink. In zijn wekelijkse column lukt het hem elke week weer om een interessant aspect uit het verleden voor het hedendaagse voetlicht te brengen. De kennis van Wim is daarbij een belangrijke inspiratiebron, evenals die van Wim Boers, die elk onnavolgbaar pad in de buurt kent, vaak nog met de namen van de bewoners en hun achtergrond.