Twentse levenslessen (189)

Wanneer is een levensles een levensles?
Als je elke week boven een tekstje het woord levensles schrijft, dan mag je ervan uitgaan dat de schrijver weet wat een levensles is.
De twentse spreuken zijn vaak een levensles omdat iemand een ervaring of gebeurtenis heeft gehad of meegemaakt over het leven en hoe het te benaderen en dat met anderen wil delen. Zo ook in de spreuk van deze week, die suggereert dat het oké is om iemand die zich als een bedrieger gedraagt ook zelf bedrogen mag worden. Je kunt tegenwerpen en er is veel voor te zeggen, dat dat niet deugt en elke vorm van bedrog onacceptabel is. In zijn algemeen is het is beter om eerlijk te zijn en te handelen, ongeacht hoe anderen zich gedragen. Helaas zijn er omstandigheden waarin die keuze moeilijk vol te houden is. De levensles zou kunnen zijn dat overgaan tot bedriegen tot het uiterste moet worden uitgesteld en in veel situaties of omstandigheden niet geschikt is om je voordeel ermee te halen. Al was het maar doordat je daarmee je eigen geloofwaardigheid op het spel zet. O ja, ook deze week heb ik experimenteel mij laten inspireren door een computerprogramma die op vragen bruikbare zinnen levert, geen plagiaat dus.