Twentse levenslessen (179)

De spreuk van deze week “Een dier vergist zich nooit, alleen een dier met verstand.” is een interessante spreuk. Lange tijd is gedacht en nog steeds, dat een dier met verstand, de mens aan de top staat en dat de natuur ten dienste staat van de mens. Alles wat in de natuur gebruikt kan worden,hoe dan ook, mag gebruikt worden. Dat niet alleen, ook dat groepen mensen zich superieur aan anderen mogen gedragen met als triest dieptepunt de mens als slaaf.

Het dier met verstand maakt vaak slecht gebruik van dat verstand, je kunt het elke dag in het nieuws zien, waar een groep mensen het recht opeist om niet alleen een land volledig te vernielen maar ook er geen moeite mee heeft voedsel voor grote groepen in de wereld onbereikbaar te maken.

Dat brengt mij regelmatig bij de vraag, zijn dat slechts uitwassen op grote schaal. Het blijkt dat jonge mensen die zich ontwikkelen en wellicht uitzien naar een mooie toekomst, onder slechte omstandigheden in staat en bereid zijn zinloos te vernielen, met geweld te dreigen en zelfs tot veel meer bereid. Het is niet alleen of vooral een falende opvoeding die jongeren een goede toekomst ontneemt. Het is ook hoe we met elkaar willen omgaan en het voorbeeld dat we geven. Niet voor niets zeggen mensen vaak indachtig de spreuk van deze week “gebruik even je verstand” en dat is niet alleen voor kinderen en jongeren bedoeld.