Twentse levenslessen (173)

”De boel een beetje bij elkaar houden”, is een gezegde dat door verschillende sprekers gebruikt is. Dat zoveel sprekers anderen aansporen dat te doen, geeft kennelijk aan dat dat nogal moeilijk. Zo ook met de spreuk van deze week die bij velen voorop de tong ligt. Helaas zijn er nogal wat valse profeten. Het is niet alleen de landelijk bekend geworden Siewert van Lienden, wiens woorden en gedragingen nogal ver uiteen liepen. De opgelopen inflatie is een vliegwiel waar helaas mensen een kans zien om met allerlei merkwaardige redeneringen en er nog een schepje bovenop te doen. Afgelopen week ben ik daarvan nogal wat tegengekomen.
Er zijn veel mensen die zich ontzettend inspannen om iets voor een ander te doen, zonder dat ze eigen gewin voor ogen hebben. Helaas zijn er ook (kleine) scharrelaars die kosteloos meeliften op goede doelenacties voor hun imago of voor de omzet. Ook in deze is vertrouwen goed, maar is controleren beter.
Indachtig de spreuk van deze week, inderdaad Noaberschap is prachtig, je zou kunnen zeggen, dat is elkaar belangeloos helpen, zoals we zovelen zien doen. Hulde dus voor al die mensen die bereid zijn zich belangeloos in te zetten, dat is wat Noaberschap zo belangrijk maakt.