Twentse levenslessen (118)

Hetzelfde kan vaak met andere woorden gezegd worden, dat geldt ook voor de spreuk van deze week. Bijvoorbeeld ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. Het is mij wel eens gebeurd, dat als ik iemand zijn betoog hoorde ik dacht, …. en wat zal hij of zij vanavond zeggen bij het avondeten, zijn dat dezelfde woorden in dezelfde toon. Ook naar lieden met macht wordt in hun bijzijn vaak geluisterd. Door het werk dat ik gedaan heb, heb ik nog wel eens contact met collega’s in andere landen. Ze vertrouwen vaak de sociale media niet omdat je niet weet wat het voor gevolgen kan hebben als ze iets in vrijheid iets zeggen of denken. Vaak zijn mensen met geld of macht zich niet bewust, of willen dat niet zijn, wat anderen denken. De hofhouding rond machthebbers vertroebelt vaak het zicht op de werkelijke behoeften en verlangens van anderen. Die hofhouding vertelt ‘s avonds bij het avondeten wellicht wel wat ze denken. De levensles van de spreuk van deze week zou kunnen zijn dat lui met geld en macht dat niet ontkennen en een nog grotere verantwoordelijkheid hebben dat er open en vrij gesproken kan worden.