Twentse levenslessen (110)

Het kost meer dan een levenlang om woorden op zijn waarde te schatten. Is het waar wat er gezegd en geschreven wordt en met welke bedoeling gebeurt dat. De creativiteit om zaken anders of mooier voor te stellen dan ze zijn, is bijna onuitputtelijk. Ik herinner me nog dat de feiten van het sinterklaasritueel anders waren dan ik zo lang gedacht had. Ik herinner mij ook nog de teleurstelling erover. Ook in mijn eerste baan op de bouw werd je goedgelovigheid al snel op de proef gesteld, doordat aan je gevraagd werd een niet bestaand gereedschap of werktuig te halen. Nadat je keer op keer verder werd gestuurd en met een beetje achterdocht terugliep was er de spot van de anderen.

De twentse spreuk van deze week heeft een iets minder onschuldige toon. Helaas storten zich met enige regelmaat mensen in de grabbelton met spookverhalen om hun gelijk te halen. De verleiding van het eigen gelijk neemt dan duivelse vormen aan. Vandaar dat de waarschuwing van de spreuk van deze week nog steeds niet aan actualiteit verloren heeft. Helaas leest ook de duivel uit de bijbel voor om zijn geliek te krieg’n.