Twentse levenslessen (32)
Goed begrepen zou je kunnen zeggen dat je uit de twentse spreuk van deze week zou kunnen leren dat in Twente men er niet van gediend is dat iemand zich overal mee bemoeit. Om dat duidelijk te maken wijst de schrijver van deze spreuk al naar de gevolgen en splinters in de tong zijn heel vervelend. Het keert zich tegen jezelf als je niet de gepaste terughoudend in acht neemt. Wie de bal kaatst kan hem terugverwachten.
In een veelzijdige wijk als Helmerhoek zijn vele culturen en gewoonten, vandaar dat het woord ontmoeten en verbinden zonder terughoudendheid graag gebruikt wordt in het welzijnstaalgebruik. Echter de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, inderdaad als mensen zich nadrukkelijker etaleren met woorden als ontmoeten en verbinden, dan hebben ze het vaak over anderen hun tekortkomingen, terwijl de eigen tekorten de valkuil zijn. Gelukkig weten veel vrijwilligers in de wijk daadwerkelijk inhoud te geven aan de woorden ontmoeten en verbinden. Alle bewoners zijn bijvoorbeeld hartelijk welkom in het wijkcentrum. Dat brengt ook groeistuipen met zich mee, zoals de activiteiten die het wijkcentrum uit zijn voegen heeft doen groeien.