Als je van jezelf honing maakt, wordt je door de vliegen opgegeten.
Dit keer heb ik twee bewoners die goed twents spreken gevraagd wat betekent deze spreuk. De eerste verklaring die ik kreeg was: “Blijf jezelf en loop vooral niet naast je schoenen.” Daarmee wordt een zekere bescheidenheid gepreekt. In veel twentse gezegden is er afkeer van ijdelheid en wordt bescheidenheid als een deugd gezien.
De tweede verklaring was: “Als jezelf te zacht bent, lopen anderen over je heen.” Daarmee wordt standvastigheid aanbevolen zodat anderen niet van je profiteren. Uit beide verklaringen zou je kunnen opmaken dat in Twente ijdelheid niet op prijs wordt gesteld en tegelijkertijd dat je niet alles laat gebeuren maar ook voor jezelf opkomt.