Een nieuwe grens is gepasseerd.

Helmerhoeknieuws, voor en door bewoners, bestaat bijna zes jaar en voor het eerst zijn er meer dan 3600 leden.
Wout Brama schreef afgelopen week: “Voetbal is zo’n mooie afspiegeling van de maatschappij. Rijk en arm komen samen, spelers van verschillende culturen delen de kleedkamer. Maar op een aantal onderdelen is de voetbalwereld niet inclusief. Dat betreur ik”.

Helmerhoeknieuws is ook een mooie afspiegeling van de wijk en wil daarom de ruimte bieden aan alle inwoners van Helmerhoek en en ziet graag uit naar zoveel mogelijk deelname van de inwoners aan de activiteiten in de wijk. Kortom dank aan iedereen die zich betrokken voelt bij Helmerhoeknieuws.