Op 9 juni 2017 is Helmerhoeknieuws voor het eerst online gegaan op facebook. Dat betekent dat Helmerhoeknieuws zijn eerste lustrum kan vieren. De kroon op het werk is dat er een voortdurende ledengroei geweest is en nu een respectabel aantal leden van 3400 bereikt is.

Vooral de laatste jaren zijn er veel jongere leden bijgekomen, uit de reacties kunnen we zien dat die volop mee doen. Helmerhoeknieuws voelt zich uitgedaagd om zo goed mogelijk bewoners te informeren en om service te verlenen aan iedereen die de wijk een warm hart toedraagt.