De minibieb Bergvennenhoek is al twee jaar actief en heeft inmiddels dankzij de inzet van Judith Schoondorp een naam opgebouwd. Niet alleen door de minibieb maar ook door de informatie en het enthousiasme op facebook.
Door samenwerking is er ook de minibieb Bijenhoek gekomen. Hoe gaat het daarmee? De vrijwilligers zijn enthousiast. Vanuit de tuin zien de vrijwilligers dat met grote regelmaat bewoners komen kijken en een boek meenemen. Een Oma die met haar kleindochter langs komt en een voorleesboek meeneemt, hoe mooi wil je het hebben. Daarnaast brengen bewoners ook boeken. Vaak heel nieuwe boeken omdat ze anderen willen laten delen met het plezier dat ze aan een boek beleefd hebben. Met een variant op “de Bijenhoek laat de wijk bloeien” kunnen we zeggen: ‘de minibiebs laten de wijk lezen.”