Op de foto hieronder geeft de Helmerhoeker Leon Haghuis beheerder van Stadsboerderij “de Wesseler” aanwijzingen voordat de Kinderboerderij zijn naam verandert in Stadsboerderij. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om, zoals Wethouder Arjan Kampman dat noemde, deze belangrijke voorziening in de Wesselerbrink nog inclusiever te maken. In een unieke samenwerking tussen het Zone.college, Stichting JP van den Bent en de gemeente Enschede kan de Stadsboerderij een volgende fase in.
Voor Helmerhoek is dat ook van betekenis. Tussen de Stadsboerderij “de Wesseler” en de Bijenhoek is een unieke samenwerking tot stand gekomen. Je zou kunnen zeggen, de Stadsboerderij is de grote broer van de Bijenhoek en Leon Haghuis is de verbindingsofficier. Zo is bijv. de keuze voor de kweekkas tot stand gekomen doordat de Bijenhoek bij Leon te rade kon gaan.
De Bijenhoek wenst de Stadsboerderij een goede toekomst toe en een voortzetting van de vruchbare samenwerking op het terrein van biologisch tuinieren, een verbindende rol in de wijk spelen en educatie voor jong en oud.