Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens, waaronder Helmerhoek, krijgen warmte die vrijkomt in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker. Die huishoudens kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen, de prijs is gekoppeld aan de gasprijs.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie noemde het veel eerlijker om de prijs los te koppelen van de gasprijs en om de werkelijke kosten in rekening te brengen. Hij gaat nu kijken hoe snel hij de Warmtewet kan veranderen.

Bron: NOS