Het is nog spannend, de meerderheid van de Enschedese gemeenteraad wil mobiele camera ‘s bij de twee fietstunnels. Het gaat om een proef gedurende de lange donkere winteravonden. De meerderheid ziet in dat je niet langdurig een beroep kunt doen op tunnelwachters die in hun vrije tijd over de veiligheid waken. Vandaar dat de motie op voldoende steun kon rekenen.

Het standpunt van de burgemeester bleef ongewijzigd. Het is wettelijk niet mogelijk camera’s te installeren. Gaat de burgemeester de motie naast zich neer leggen of gaat hij nog eens alles op een rijtje zetten en zet zijn oor opnieuw te luister in de zuidwijken en naar wat de tunneltjes met het veiligheidsgevoel van de bewoners doet, of wordt dat een taak voor de aankomende burgemeester?