Maandag 8 november hebben een afvaardiging van de Tunnelwacht samen met Brenda Folbert (wijkregisseur Enschede-West), Just Boeke (wijkregisseur Enschede-Zuid) en Wietse Dijkstra (adviseur openbare verlichting) de tunnels aan de Oude Dijk en de Zuid-Hollandlaan bezocht.

Doel van bezoek was om te bekijken of de bestaande verlichting rondom en in de tunnels voldoet aan de wensen en eisen en of er verbetermogelijkheden zijn waardoor (het gevoel van) de veiligheid verbeterd kan worden.

Ook was er tijd ingeruimd om te bespreken hoe de gemeente de tunnelwachters de komende periode verder kan ondersteunen, wetende dat een mogelijke oplossing/pilot met geavanceerde camera’s nog even op zich laat wachten.

Resultaat van de bespreking zijn:
Aan beide zijde van de tunnel aan de Zuidhollandlaan wordt een extra lichtmast geplaatst om de ingang van de tunnel en het talud beter te verlichten waarbij passerend verkeer op de A31 niet wordt gehinderd.

Bij de tunnel aan de Oude Dijk wordt aan de Ruwenbos-zijde de laatste lamp gekanteld en er worden aanpassingen aangebracht waardoor deze feller gaat branden. Daardoor wordt die ingang beter verlicht.

Er is bevestigd dat tunnels nog steeds een “HOTSPOT” zijn voor de gemeente en dat deze nog steeds regelmatig worden bezocht door SA-INT Security. Er is toegezegd dat dit de komende maanden zeker zo blijft.

Overkomt u iets of ziet u bij de tunnels iets verdachts of ongebruikelijks aarzel niet om de politie te bellen. Echt doen!! Melding maken heeft echt zin. Elke melding telt mee in beslissingen over maatregelen die de gemeente kan en mag maken omtrent de tunnelbeveiliging.

De tunnelwachters willen uiteraard ook graag worden ingelicht, zodat zij in gesprekken met de gemeente ook op de hoogte zijn. Graag mailen naar Helmerhoeknieuws@gmail.com.