In Enschede 61% meer meldingen dan voorgaande jaren.

Landelijk kwamen in 2020 bij buurbemiddelingsorganisaties ruim 20.000 conflictmeldingen binnen. Ook Enschede had te maken met een explosieve groei in het aantal meldingen.

“De coronacrisis heeft grote impact op de leefbaarheid. Vooral in de grotere steden hadden buren meer last van elkaar. In Enschede waren er maar liefst 61% meer meldingen dan voor corona. Het werk van buurtbemiddelingsorganisaties was moeilijker omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, niettemin zijn de meeste meldingen opgepakt”, aldus Jolanda Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede.

Corona zet woonplezier onder druk. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. Daarnaast treitergedrag, opzettelijk verkeerd parkeren of de hond uitlaten in de tuin van de buren. “We hebben meldingen gehad waarbij verteld werd, dat bewoners niet eens wisten dat de buren kinderen of een hond hadden, maar door het thuiszitten daarachter zijn gekomen. ” zegt Borggreve.

Thuis in eigen huis
Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van buurtbemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen uitkomen. “Thuis is je veilige basis en als dit niet zo voelt, dan levert dit allerlei klachten op” vertelt Jolanda Borggreve.

Wil je meer informatie over buurtbemiddeling Enschede, neem dan contact op met Jolanda Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede info@buurtbemiddelingenschede.nl