De jaarlijkse Jan Schaeferprijs van de plaatselijke PvdA gaat dit jaar naar de initiatiefnemer van de Tunnelwacht Huub Filart. Huub van harte gefeliciteerd. Huub kan er trots op zijn, dat de waarde van zijn werk gezien wordt. Het organiseren, het coördineren, het overleggen en samen de wacht houden is een enorme bijdrage aan de veiligheid bij de tunneltjes. Inmiddels zijn er resultaten geboekt, doordat de verlichting verbeterd is en er zich inmiddels verschillende bewoners hebben aangemeld voor de tunnelwacht. Huub Filart zou Huub niet zijn als hij niet nadrukkelijk zou benadrukken dat het bereikte resultaat een resultaat is dat zoals hij in hoofdletters schrijft SAMEN gerealiseerd is. Meer vrijwilligers zijn welkom, u kunt zich aanmelden door te mailen naar helmerhoeknieuws@gmail.com
Het is ook mooi dat een Enschedese politieke partij de inspanningen van de Tunnelwacht op waarde weet te schatten, door een prijs toe te kennen. Tegelijkertijd is er de vraag aan de politieke partijen om de druk er op te houden dat er zo snel mogelijk een permanente oplossing komt.