ACTIE INZAMELING BOODSCHAPPEN VOOR DE KERST, VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE HELMERHOEK.

Maandag t/m zaterdag, 14 dec. t/m 19 dec. 2020.

Uw medewerking gezocht.
Steeds meer mensen kunnen niet meer voorzien in de eerste levensbehoeften. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen er mee te maken krijgen. Deze mensen leven onder de lage-inkomensgrens en kunnen bijvoorbeeld niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Wie er mee te maken krijgt, is beperkt in de levensomstandigheden in verhouding met zijn of haar omgeving. Daar komt meestal nog bij dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Ieder heeft zijn of haar reden om in dergelijke levensomstandigheden terecht te komen. Men schaamt zich dikwijls en ontkent tegen beter weten in. Veel huishoudens met een laag inkomen komen moeilijk uit deze situatie.
De statistieken van het CBS lopen achter maar melden in 2019 over 2018 dat 939.000 Nederlanders leven in de hierboven genoemde omstandigheden. Dat aantal zal helaas alleen maar toenemen.De komende actie inzameling boodschappen is bedoeld om onze daarvoor in aanmerking komende wijkbewoners een hart onder de riem te steken.

Het Noaberschap Helmerhoek wil samen met Albert Heijn Kamphuis de aktie ondersteunen. Essentieel is dat de tassen met gedoneerde boodschappen bij de juiste adressen terecht komen. Naast de reeds beschikbare adressen zijn de initiatiefnemers op zoek naar een compleet overzicht om niemand te vergeten. En het valt niet mee. Vandaar stellen ze de volgende vraag:
-Wie kent er bewoners in onze wijk die het niet makkelijk hebben en van een kleine minimum uitkering moeten leven en/of bij de Stadsbank lopen in verband met bewindvoering en die wel een extraatje kunnen gebruiken in de decembermaand?
-Wie leeft in de bovengenoemde omstandigheden en geeft zichzelf op?

Opgeven kan via mail naar noaberschaphelmerhoek2018@gmail.com of
Uw briefje (evt. anoniem) wordt bij de service-balie door een medewerker van AH in uw bijzijn in de daarvoor bestemde box gestopt. Briefjes om iemand op te geven zijn daar ook beschikbaar

Van belang is een naam (niet verplicht) straatnaam/huisnr en gezinssamenstelling i.v.m. samenstelling boodschappenpakket. Deze actie is alleen voor bewoners uit de wijk Helmerhoek. Uiterlijk tot en met woensdag 9 december kan aanmelding via mail of briefje plaatsvinden.

Het Noaberschap Helmerhoek en AH Kamphuis rekenen op uw medewerking om de actie tot een succes te maken.