Bravo Beveiliging is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkende beveiligingsorganisatie en particulier onderzoeksbureau met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en beveiliging. Algemeen directeur is de in Helmerhoek wonende René Bouman. De doelstelling van Bravo Beveiliging is het totaal ontlasten en ontzorgen van opdrachtgevers door het organiseren van maatwerkoplossingen. Wij pakken de kern (oorzaak) van uw probleem aan en bieden niet alleen een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan.

Bravo Beveiliging hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarbij ze sturen op “People, planet en profit”.  “Wij zijn doorlopend bezig met het op een zo verantwoordelijke mogelijke wijze ondernemen, rekening houdende met de mens en onze aarde. “ Dat betekent duurzaamheid bij de organisatie, arbeids- en inkoopprocessen, de bedrijfsprocessen volledig digitaal ingericht, in de kantoorruimtes zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en milieubewust energieverbruik.  Lees over Social return to community op de website

Bravo Beveiliging wil als onderneming iets terug doen voor de maatschappij. Ze is dan ook sponsor van Helmerhoeknieuws.