De adviseur communicatie en PR van Natuur en Milieu Overijssel mevr. Livia Leysen heeft een bezoek gebracht aan de Bijenhoek. Haar interesse betrof de unieke combinatie van een bijenstal en een tuin waar de aandacht ligt op sociale samenhang, natuurontwikkeling en educatie. Mevrouw Leysen heefft zich voor laten lichten over de verschillende themavelden, zoals de moestuin, de kweekbakken, het zonnepaneel en waterpomp en het bijengedeelte. De komende tijd verkent ze de mogelijkheden om een video te maken over de ontwikkelingen in de Bijenhoek.
Meer weten over Natuur en Milieu Overijssel, klik hier