Twentse levenslessen (53)

Meestal kan ik wel redelijk snel een spreuk vinden waar ik mijn gedachten op los kan laten. Deze week was dat moeilijker. Er spelen allerlei gedachten door mijn hoofd, over de coronacrisis, over de zorgen voor gezondheid en over de verhalen die je leest van mensen die op een IC-afdeling terecht kwamen. Naar bijna vier weken in quarantaine thuis met af en toe een uitstapje naar de Bijenhoek drogen de gedachten niet op, integendeel ze dienen zich steeds meer aan. Geleidelijk aan dringen zich gedachten op waarvan ik hoop dat ze niet te laat komen. Vragen als wat is echt belangrijk, wat zou ik doen als ik ziek zou worden en hoe verder als je iets overkomt, dringen zich op. Ook voor mensen die een zekere roekeloosheid aan de dag leggen en moeite hebben met afstand houden denk ik, het is te hopen dat de beste gedachte hun niet te laat te binnen schiet. Graag wens ik u mooie en vreedzame paasdagen en neem even de tijd om na te denken wat de consequenties kunnen zijn als je je niet aan de coronaregels houdt. Dan hoef je jezelf niet te verwijten dat je niet de tijd genomen hebt om de beste gedachte tot je door te laten dringen.