De natuur werkt

In de stadsrandzone achter de Wesselerbrink lopen schapen, deze schapen houden het gras kort. Zij lopen in gebieden wat afgezet is met palen en gaaswerk. Na controle bleek dat veel van die palen verrot zijn en vervangen moeten worden. Deze vervanging gaat binnenkort plaats vinden.

Daarnaast willen we in de stadsrandzone naast de Helmerhoek waar ook onze schapen lopen 3 hekwerken laten plaatsen. Deze hekwerken komen op plekken te staan waar de vee-roosters liggen. Dat houdt in dat de fietsers niet meer over het rooster kunnen fietsen , af moeten stappen en door het poortje verder kunnen gaan met hun route. De wandelaars en fietsers staan dan in rechtstreekse verbinding met onze schapen, de wandelaars en fietsers lopen en fietsen tussen de schapen.

Wij vragen extra aandacht voor onze schapen, dat kunt u doen door geen afval van u af te gooien maar het mee te nemen, dit om te voorkomen dat de omgeving vervuilt of dat de schapen het eten en ziek worden of er zelfs dood aan kunnen gaan, houdt uw honden aan de lijn, dit voorkomt dat onze schapen onrustig worden of dat er dieren gewond raken. Daarnaast een verzoek om elkaar aan te spreken als er zaken zijn die ten nadele van de schapen zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ton Loevering a.loevering@enschede.nl (link stuurt een e-mail) of Leon Haghuis L.haghuis@enschede.nl (link stuurt een e-mail)

De natuur werkt, werkt u ook mee?