De vrijwilligers in de Bijenhoek proberen vrijwel elke dag om even de zinnen te verzetten. De afgelopen dagen is er geplant, gesproeid, geharkt en geschoffeld. Even gezellig koffiedrinken is niet mogelijk, de vrijwilligers zijn zich er volop van bewust dat dat maar klein leed is. Ze zijn er zo aan gewend geraakt om afstand te houden en 1,5 meter is geen probleem in de tuin. Iedereen heeft zijn of haar eigen taak en eigen ‘territorium’, de moestuin, de plukbloemtuin, de bijenstal, de borders en het overig onderhoud. Door de droogte van de laatste weken smeekt de grond om water, vandaar dat ook de watervoorziening, met hulp van buurman van Winden door kan gaan. Nog enkele dagen en dan kan de Bijenhoek zelf weer zorgen voor bronwater op de tuin. 0h ja, de namen op de kweekbakken herinneren eraan dat de workshop niet vergeten is. De bakken zullen zo ingericht worden dat als het weer mogelijk is met grotere groepen de tuin in te gaan er nog veel te leren en te genieten valt.