De Groene Loper Enschede organiseert voor het 5e jaar de Actie Bloemenlint.

Samen met actieve bewoners en partijen legt zij een bloemenlint aan door de hele stad om bijen en vlinders een handje te helpen en Enschede bloemrijker te maken. Bent u betrokken bij een maatschappelijke organisatie, zoals een moestuin, sportvereniging, school of buurthuis, en heeft uw organisatie nog een zonnige plek voor een kleurrijk bloemenlint? Stuur dan een mail naar groeneloperenschede@gmail.com(link stuurt een e-mail) met uw naam, locatie en hoeveel m2 u wilt inzaaien.
U mag ook bloemzaden voor uw eigen tuin aanvragen. De Groene Loper Enschede zorgt voor bloemzaden en zaai instructies. Deelname is kosteloos!

Bloemenlint
Een bloemenlint is een lint van tuinen, boomspiegels en braakliggende terreinen met kleurrijke bloemen voor insecten. Deze zorgen voor extra voedsel voor bijen en vlinders. Bovendien, geven kleurrijke bloemen de stad ook een vrolijke uitstraling. Ziet u een geschikte locatie in het openbaar groen voor het bloemenlint? Laat het ons weten! Bijen zijn belangrijke bestuivers van landbouwgewassen, bomen en bloemen. Maar bijen hebben het moeilijk door een tekort aan wilde planten en bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de stad zijn namelijk helaas steeds meer betegelde tuinen. Om bijen een handje te helpen, leggen verschillende initiatiefnemers dit voorjaar weer een stukje bloemenlint aan door de stad. De gemeente Enschede ondersteunt deze actie via Enschede Bloeit Op!

Kijk voor meer informatie over bloemenlinten op de website enschede.nl/bloeitop