De gemeentelijke stadsdeelcommissie Zuid vergadert op dinsdagavond 10 december vanaf 19.30 in Speeltuin Tuindorp Taxisstraat 15 over de sociale veiligheid van de fietstunnels. (Zie agenda hieronder). U bent van harte welkom. U kunt tijdens de vergadering uw mening geven over de tunneltjes. Daarvoor moet u voor a.s. dinsdag contact opnemen met de secretaris de heer Jeroen Heuvel, tel 14053 of email j.heuvel@enschede.nl