Helaas kon Huub één van de initiatiefnemers van de Burgerwacht dinsdagavond niet bij de stadsdeelvergadering aanwezig zijn. Vandaar dat hij vanmorgen zijn reactie aan Helmerhoeknieuws gegeven heeft, hij zegt:

“Als initiatiefnemer was bij mij de eerste gedachte dat we als burgerwacht bij de tunneltjes moesten gaan staan om de eerste onveilige situatie daar weg te nemen. Dat neemt niet weg dat we daar niet tot eind maart kunnen staan. Dat wij daar nu staan is een tijdelijke oplossing zodat mensen daar weer veilig door het tunneltje kunnen gaan. Voor die tijdelijke oplossing moet een andere betere en volgens mij de meest ideale oplossing terugkomen.

Ik hoop dat de gemeente dat serieus gaat aanpakken in de zin van, dat er camera’s geplaatst worden en ook dat de andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Het is mooi dat een wethouder en gemeenteraadsleden even langs komen en we zijn blij dat mensen ons werk waarderen, maar het gaat zondermeer om een echte oplossing, dat betekent dat er camera’s moeten komen. Wij als Buurtnet, hoe graag we dat ook willen, zijn niet bij machte om dat te kunnen doen. Wij zijn wel bij machte om deze actie te doen, doordat er mensen bereid zijn om te posten, we kunnen dat niet tot in lengte van dagen blijven doen.”