Afgelopen vrijdagavond was er een gezellig samenzijn van vrijwilligers en professionals in ons wijkcentrum. Ronnie Stein, secretaris van het wijkplatform Helmerhoek opende de avond en heette iedereen van harte welkom en wilde terugkijken op het afgelopen jaar. “Er zijn vooral mooie dingen gebeurd” aldus Ronnie Stein. Hij bedankte zowel de vrijwilligers als de professionals voor hun inzet. Samen met Linda Ludwig overhandigde hij een ieder een leuke waardebon. De kerstborrel was zeer geslaagd. Claudia Sinke dank voor de foto’s.