Dinsdagavond heeft de stadsdeelcommissie Zuid van de gemeente Enschede in het gebouw Speeltuin Tuindorp aan de Taxisstraat vergaderd. Agendapunt 6 was de Veiligheid in de fietstunnels. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig.
Voor bewoners die zich afvragen wordt er daadwerkelijk iets gedaan aan de veiligheid van het gebied rondom de tunneltjes door het plaatsen van camera’s moet het een teleurstellende avond geweest zijn.

De vertegenwoordiger van de gemeente, die een overzicht van de maatregelen gaf, nam elke illusie over toezicht met camera’s op korte termijn weg. Daarvoor wordt het woord proportioneel gebruikt, in goed Nederlands zou je kunnen zeggen er moet met enige regelmaat een gewapende overval plaatsvinden, voordat er camera’s kunnen komen. De overvallen die er nu geweest zijn, zijn niet ernstig genoeg voor camera’s, daarvoor zijn camera’s disproportioneel, een te zwaar middel.

Eerst moeten andere “maatregelen” genomen worden, de verlichting in de tunnel moet schoongemaakt worden, er moeten enkele struiken gesnoeid worden, er zijn vier lantaarns geplaatst en er wordt zeer juichend gedaan over het Buurtnet.

Het is ook een geweldige prestatie dat hun bezorgdheid ervoor zorgt dat ze daar vele avonden preventief posten, daarvoor bestaat in de wijk veel respect en waardering, de vraag is, is het proportioneel om van wijkbewoners te vragen daar avond in, avond uit te staan posten, gaat dat niet de redelijkheid ver te boven?

Camera’s komen er dus niet, zou de conclusie kunnen zijn en dat de wijk zich gegijzeld voelt, wordt sociale veiligheid genoemd, dat is subjectief. Subjectief is niet wat er gebeurt, maar wat iemand voelt. Zeg je de krant op, heb je een sticker voor de huis aan huisbladen en maak je geen gebruik van de sociale media dan weet je niet wat er gebeurt en voel je je ook niet onveilig.

Voel je je wel onveilig, rij als fietser dan om en vermijd de tunnels, ga ‘s avonds met de auto of de bus naar de stad, en verbied je kinderen om door de tunnel te gaan. Dan neemt het gebruik van de tunnel sterk af. Enschede fietsstad, vergeet het maar, zou de leus voor de Zuidwijken kunnen zijn. Je voelt je wel veiliger in je auto of de bus. Helaas zijn camera’s dan disproportioneel, te zwaar als veiligheidsmaatregel.

Er is vanzelfsprekend een kleine hoop dat er wel alle maatregelen die nodig zijn worden genomen, dat is dat als het onveiligheidsgevoel van de bewoners serieus wordt genomen, een gevoel dat al vele jaren bestaat. Die gevoelens serieus nemen maken cameratoezicht proportioneel, dat verdient de voorkeur boven het risico te nemen dat door onvoldoende maatregelen er opnieuw bewoners door geweld getroffen worden.

De gemeenteraadsleden weten hoe de vlag ervoor hangt en niets staat hun in de weg om het initiatief te nemen voor meer veiligheid in de fietstunneltjes. Zoals de wethouder tijdens de vergadering in Helmerhoek zei; “ Veiligheid is onze hoogste prioriteit”, laten de gemeenteraadsleden zich daarbij aansluiten.