In de wijkplatformvergadering van dinsdagavond konden de ruim dertig aanwezigen uit de mond van wethouder Kampman horen dat de veiligheid bij de tunneltjes een topprioriteit is. Op dit moment, zo bleek uit de woorden van wethouder Kampman, kijken deskundigen welke mogelijkheden er zijn om de tunnels veiliger te maken, zodat voor de bewoners van Helmerhoek, angst om door de tunneltjes te fietsen niet meer nodig is, ouders niet meer bezorgd zijn en iedereen weer met de fiets naar de stad durft.
Voor het zover is gaat het Buurtnet door met preventief posten en blijft de nauwe en goede samenwerking met de politie. De politie doet er alles aan, zo bleek uit de woorden van de coördinerend wijkagent, om ondermeer door recherche-onderzoek tot arrestaties over te kunnen gaan. Er was veel waardering voor de vrijwilligers van het Buurtnet en voor de politie. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd.
Door de aanwezige zeer betrokken bewoners werden er verschillende punten genoemd die een veiligheidsrisico inhouden en ook werden er verschillende suggesties gedaan. Het is nu aan de gemeente om de topprioriteit, zoals wethouder Kampman het noemde, om te zetten naar concrete daden en daar met enige regelmaat over te rapporteren. De eerstvolgende bijeenkomst van het Wijkplatform is in januari. Dan zullen de tunneltjes ongetwijfeld op de agenda staan. De voorzitter van het Wijkplatform Heidi Niehenker liet weten dat zodra er nieuws is, ze daarover mededeling zullen doen en niet zullen wachten tot de eerstvolgende vergadering.