Het Noaberschap Helmerhoek is bezig om Halloween 2019 in onze wijk te organiseren. In voorgaande jaren stonden een groep vrijwilligers en wijkbewoners langs een versierde route klaar om de kinderen een leuke spannende avond te bezorgen. Dit fantastische initiatief verdient een vervolg. Alles voor de kinderen, nietwaar.

Het Noaberschap is bij elkaar geweest en hebben e.e.a. in gang gezet om op donderdag 31 oktober een Halloween tocht te houden. Er wordt geprobeerd voor de kleintjes, maar ook voor de junioren een tocht uit te zetten.

Let wel, dit is een vooraankondiging. Niets is nog zeker. Meer nieuws volgt.

Denk maar vast na of je als vrijwilliger wilt helpen.

Je hoort binnenkort meer.