Afgelopen weekend hebben vrijwilligers van het Repaircafé kinderen van de basisscholen geholpen met het in orde maken van de fietsverlichting. Op facebook zijn de komende week nog extra foto’s te zien. Linda Ludwig toonde zich zeer tevreden en sprak van een geslaagde actie. Aan de actie namen zowel het Repaircafé alsook de ANWB deel. Een ander heuglijk feit was dat in de huiskamer op vrijdagmorgen de 100ste reparatie is verricht door het team dat zich daar voor inspant. Linda Ludwig liet weten dat ze zich trots voelde over het werk dat de deelnemers in de huiskamer hebben verricht.