Zaterdagmiddag 5 oktober had zich zo tegen 15.30 u een delegatie van het Noaberschap Helmerhoek verzameld in het buurthuis Dolphia, waar de Jan Schaeferprijs zou worden uitgereikt. Het Noaberschapsteam bestaat al lang niet meer uit drie personen en is in de periode van haar bestaan behoorlijk gegroeid met tal van activiteiten en het aantal vrijwilligers dat daarbij nodig is. De groep was in afwachting van wat er komen zou. Na wat inleidende toespraken werd door de Partij van de Arbeid de Jan Schaeferprijs toegelicht, een jaarlijks gebeuren.

De voorzitter van de jury nam het woord en vertelde dat er vele aanmeldingen waren voor deze prijs en dat de fractie van de PvdA daaruit 7 kandidaten had genomineerd, die voldeden aan de gestelde criteria, die aan deze prijs gekoppeld zijn, zoals een toegankelijk initiatief dat het leefklimaat van bijvoorbeeld een wijk zichtbaar of tastbaar maakt. En verder het opzetten van activiteiten in een wijk of stad door middel van sport, onderwijs, cultuur en leefmilieu of aanzicht van de wijk of stad.

De jury had zich beraden en was tot een unaniem oordeel gekomen. De spanning werd opgevoerd door een pauze te houden met een drankje.

De uitslag uit het juryrapport:

Deze werd voorgelezen door Tijs de Bree, PvdA-gedeputeerde van de provincie Overijssel.

“De jury heeft zich over alle 7 nominaties gebogen en heeft daarbij de verschillende initiatieven beoordeeld op basis van de gestelde criteria.

Omdat er meerdere initiatieven feitelijk winnaar kunnen zijn heeft de jury gekeken naar het vernieuwende aspect van het initiatief.

Daarbij viel het de jury op, dat er één initiatief is waar vooral hedendaagse methodes worden gebruikt om wijkbewoners erbij te betrekken en verhalen van en door bewoners te vertellen. In totaal zijn zo’n 30 vrijwilligers (via M-Pact) betrokken.

Het is een duurzaam initiatief van onderop. Met alle partijen in de wijk is een mooi samenwerking ontstaan.

De Jan Schaeferprijs 2019 gaat dan ook naar het team Noaberschap Helmerhoek”.

De drie initiatiefnemers van het Noaberschap, zijnde Linda Ludwig, Paul Snellink en Jenne van der Velde, zijn samen met de aanwezige vrijwilligers dan ook erg blij met de toekenning en ontvingen de award, de oorkonde en een geldprijs van 500 euro, die toekomstig bij de activiteiten zal worden ingezet.