Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 22 oktober ’19

Aanvang:​19.30 uur

Locatie:​ Wijkcentrum De Helmer

 1. Opening
 2. Notulen overleg van dinsdag 10-09-2019
 3. Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken).
  • Financieel overzicht (NOK)
  • Verkeerssituatie (Heidi)
  • Werkgroep toekomstbestendig wijkcentrum (Bertus/Heidi)
  • Beheerder (Voorstellen van beheerder wijkcentrum)
  • EHBO-reanimatie cursus (8 november)
  • Kerstmarkt?
 4. Op de zeepkist.
  • Enquête m.b.t. Right to challenge
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting