Wijkplatform Helmerhoek, dinsdag 10 september 2019

Aanvang:​19.30 uur

Let op, wijziging locatie (eenmalig)

Locatie: Openbare school ‘de Sterrenborgh’

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen overleg van dinsdag 25-06-2019
 3. Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)
  • Bestuursverandering (voorzitter)
  • Verkeerssituatie (werkgroep)
  • Werkgroep Wijkcentrum (werkgroep)
  • EHBO reanimatie cursus (november)
  • HWS Zuidrun
  • Kerstmarkt (vrijwilligers)
 4. Op de zeepkist (Doelstellingen Wijkplatform).
  • Nieuwe website (presentatie Jenne van der Velde)
 5. Jaarverslagen 2018.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting