Besluiten College van B&W over verkoop openbaar groen(dinsdag 17 september 2019).

Onderstaande berichtgeving is binnengekomen over verkoop van openbaar groen in de Helmerhoek.
De uitgiftekaarten openbaar groen Helmerhoek zuidwest en Kolmschotlanden zijn vastgesteld door het college. In 2015 heeft het college beleid vastgesteld voor de verkoop en verhuur van openbaar groen (snippergroen). Daarbij is gekozen voor een gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak. Tevens is vastgesteld dat verkoop en verhuur plaatsvindt op basis van een door het college vastgestelde uitgiftekaart. In de uitgiftekaart is zowel het uitgeefbare als het niet-uitgeefbare groen opgenomen. De uitgiftekaart vormt tevens een basis voor het handhavend optreden tegen zonder toestemming in gebruik genomen openbaar groen, waarvan is vastgesteld dat het niet-uitgeefbaar is.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=b5b4ccae-e167-4d62-8e59-f53da7054052

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=0c50438e-0d95-40dc-812a-fe750efa0b16

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=28996073-df28-4a40-9e31-6ff13bac27b0

Wij berichten opnieuw als er meer bekend wordt over dit raadsbesluit.