Dinsdag 10 september was de eerste bijeenkomst van het Wijkplatform na de vakantie.

Enkele mededelingen uit de vergadering:

Bertus Siemerink heeft een rapport gereed met de bevindingen van de verkeerssituatie scholen van een aantal bewoners van de huizen in de nabijheid van die scholen. Dit rapport wordt eerst besproken met de werkgroep en dan verder openbaar gemaakt.

De Werkgroep Wijkcentrum werd afgelopen donderdag met een week verschoven naar volgende week donderdag en kan alleen bezocht worden op uitnodiging. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen om naar de herdenking van Niels Scholten te gaan.

Voor de EHBO reanimatie hebben zich al 12 mensen aangemeld. Er is nog plek voor 8 geïnteresseerden. De instructie-avond is op 8 november van 19.00 u tot 22.00 u. Eerdere meldingen gingen verloren door een crash van de website van het wijkplatform. Aanmeldingen naar reanimatiecursus@helmerhoek.nl

met de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Adres en postcode
Geboortedatum
Telefoonnummer

Alleen volledige aanvragen worden meegenomen! Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, wil jedit dan a.u.b. vóór 4 november doorgeven, omdat er kosten gemaakt worden voor het maken van uw pasje.

De HWS Zuidrun is a.s. zondag 15 september.

Dit zijn maar een paar onderwerpen waarover in de bijeenkomst van het Wijkplatform gesproken werd. De notulen zijn de in de maak bij de secretaris van het wijkplatform.