De Gemeente Enschede deelt mede:

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

  • Helweg 75 (V-2019-4622): het opsplitsen van een woonboerderij naar 2 woningen (ingediend d.d. 1 augustus 2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN(EN) REGULIERE PROCEDURE:

  • Bergvennenhoek 128 (V-2019-4061): het plaatsen van een erfafscheiding (verleend d.d. 2 augustus 2019).

Regeling beroep en bezwaar op www.enschede.nl