HAD JIJ OOK ZOIETS VAN “WE BLIJVEN MAAR MELDEN EN DOEN ZE ER WEL WAT MEE?

Vanmorgen is er groot onderhoud aan het mooie plantsoen ter hoogte van de Havermaathoek / Haarspithoek. De mannen van de plantsoenendienst zijn daar net aan de boterham, maar de man op de hoogwerker gaat gewoon verder met stofzuigen.

Het lijkt wel of hij de grootste eik uit de wijk te lijf gaat. Op afstand slaat uw reporter met gepaste eerbied voor de ellende die de rupsen kunnen veroorzaken, de bestrijding gade. Na twintig minuten is het bakje weer beneden en als ik hem roep wil hij wel even poseren. Onwennig stapt hij daarna uit het bakje. Daaruit concludeer ik, dat hij met dit werk nog niet zo lang bezig is. Ook het laveren met de hoogwerker gaat hem nog niet zo goed af. Maar hij heeft de hele boom nagekeken en bovenin ook de nodige nesten verwijderd.

Ik stel hem verder maar geen vragen over waar hij nog meer gaat stofzuigen, bijvoorbeeld in de omgeving van de scholen. Hij blijft doorwerken en is volledig beschermd ingepakt. Een warme dag voor dit werk. Op de laatste twee foto’s worden op de stam ook de rupsen opgezogen.

Dus nu zien we dat de gemeente wel degelijk bezig is in onze wijk met de bestrijding.
Hoeveel bomen zal hij nog moeten doen?

Enne….. blijven melden !!

https://enschede.slimmelden.nl/#/home