Welkom bij TBT – Studiebegeleiding. TBT staat voor ‘The Best Teacher’, omdat wij geloven dat iedere leerling de beste leraar verdient. Wij geloven in het belang van een goed docent: leerlingen willen maar wat graag leren, zolang een leraar hen motiveert.
Ons bedrijf helpt leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus met hun opleiding. Wij verzorgen bijlessen, huiswerkbegeleiding, examentrainingen en begeleidingen op het gebied van planning, faalangst en leerstoornissen. Wij bieden onze diensten aan aan studenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Rinze Poelstra
Het is mijn grote passie om leerlingen nieuwe dingen te leren. Het niveau is totaal irrelevant: elke stap die we kunnen zetten, is een even grote.Het lijkt erop dat er steeds meer vanuit wordt gegaan dat leerlingen nauwelijks concentratie hebben en niet geïnteresseerd zijn in stof. Tegenwoordig worden leerlingen daarom overstelpt met quizjes, tekenopdrachten en interactieve PowerPointpresentaties. Van mijn eigen schooltijd heb ik onthouden dat medeleerlingen hierdoor op geen enkele manier gemotiveerd raakten; de docenten voor wie ze hun best wilden doen, waren de leraren die zelf een goed verhaal hadden, vol passie voor hun vak zaten en hun best deden dit over te brengen op hun leerlingen. Leerlingen willen een docent zien die boven de stof staat en kan vertellen waar een vak in de praktijk nuttig voor is. Bijna elke leerling kan een uur luisteren naar uitleg en verhalen van een docent; het is een beperking van de leraar als dit niet lukt.Ik ben een ouderwets docent: ik geloof, net als mijn collega’s, niet in al te veel moderne trucjes, maar in goede uitleg en begrip creëren bij studenten. Dat is wat leren leuk maakt.

Ernst, 6 VWO vertelt over zijn ervaring

Rinze was een hele goede bijles docent. Hij bereidde zich altijd heel goed voor op de lessen. Hierdoor werd de theorie tijdens de bijlessen goed en snel behandeld. Hij begrijpt ook altijd heel goed het perspectief van de leerling waardoor zijn uitleg altijd helder en duidelijk is. Ik heb door hem het vak veel beter kunnen begrijpen waardoor mijn cijfers ook verbeterden. Ik heb veel gehad aan zijn bijlessen.

Rinze Poelstra 0657389619 of mail