Welke criteria hanteren de beheerders van Helmerhoeknieuws bij het verwijderen van berichten en opmerkingen op deze facebookpagina

Helmerhoeknieuws verwijdert de volgende berichten en opmerkingen:

. smaad, laster en suggestieve beschuldigingen aan het adres van medeleden,
. discriminerende opmerkingen en beledigingen,
. strafbare informatie,
. indien berichten die geliked zijn, later inhoudelijk worden gewijzigd,
. berichten en foto’s die niet voldoen aan de AVG (privacy regels),
. schending van de auteursrechten, waaronder integraal gedeelde berichten,
. nepnieuws, dat wil zeggen aantoonbare onjuistheden,
. pesterijen gericht op berichten en reacties van andere leden,
. onbetamelijke uitingen zoals vloeken, schelden etc.,
. bedreigingen ( een lid die bedreigingen stuurt wordt ook onmiddellijk geblokkeerd),
. commerciële berichten indien er geen verzoek tot plaatsing is geweest,
. gedeelde berichten van derden waarover over de veiligheid twijfel bestaat, de politie
wordt gevraagd of de informatie de veiligheid van leden bedreigt,
. indien wij een bedrijf, instelling of organisatie verzoeken om informatie en er
wordt niet gereageerd, worden er geen berichten van een dergelijk orgaan geplaatst.

Bij herhaling van één van bovenstaande uitingen zal het desbetreffende lid geblokkeerd worden. Indien opmerkingen van dien aard zijn dat er aanleiding tot aangifte bij de politie is, bijvoorbeeld bedreiging zullen wij melding of aangifte doen nadat we ons juridisch hebben laten informeren.

Op Helmerhoeknieuws worden geen berichten of reacties verwijderd niet vallend onder één van bovenstaande criteria. Er is altijd sprake van voorafgaand laakbaar gedrag.

Het kan gebeuren dat een bericht of reactie niet verwijderd is, terwijl u als lezer even de wenkbrauwen fronst. Dan gaat het veelal om een opmerking waar het nodige fatsoen aan ontbreekt en waar geen of onvoldoende aanleiding voor is om het bericht te verwijderen.

Kortom, het beheer van Helmerhoeknieuws voorziet erin dat alle leden hun mening kunnen geven en dat dat op een fatsoenlijke en correcte manier gebeurt, zodat alle leden zich veilig kunnen voelen in het uiten van hun mening. We weten en hebben ervaren dat dat op de sociale media niet vanzelfsprekend is.