Buitenmomentjes (109)

Er was eens….
In onze wijk hebben we “het Thomashuis”, de boerderij, van vroeger uit van de familie ter Steege, met de bijnaam “de Meier”, hier woonde ooit een gezin met vier kinderen, in mijn jeugd de oude vader met toen twee van zijn vier kinderen, de moeder was al vroeg overleden.
Ik heb ze leren kennen vanaf 1972, zoon Jan reed iedere dag met de tractor met een grote lange wagen erachter langs de boeren, om de melkbussen op te halen, bussen vol verse melk en zo klein als hij was in lengte, hij kreeg de bussen altijd weer met een zwaai op de wagen. Zwaar werk in die tijd, zodra de wagen vol was reed hij ermee naar de grote stad… en wij als kinderen van 12 jaar, mochten dan vaak meerijden. Een feest voor ons, met de wagen mee naar de melkfabriek in Enschede. Daar werden de bussen geleegd en omgespoeld en kwamen schoon terug om weer op de wagen te zetten. De deksels kwamen via een andere loopband en zo kon het wel eens gebeuren dat er een oud deksel op een nieuwe bus kwam, niemand die daar moeilijk over deed…
Jan was getrouwd met Jo en woonde aan de Usselermarkeweg, daar waar nu de Boterkorfhoek is en waar slechts de oude lindeboom nog herinnert aan die tijd, tenminste als deze er nog steeds staat.
Zonen Johan en Albert ken ik vanaf 1975, die woonden toen nog bij hun vader in de boerderij, Johan was een melkgeiten liefhebber en had dus enkele van deze dieren, deze stonden in de schuur bij het huidige Thomashuis.
Albert was de plantjeskweker, wat ik toen ook al interessant vond, mijn eerste dahlia’s kwamen daar vandaan. Ik kwam vaak in zijn oude kassen en dronk thee bij hun in de keuken van de boerderij, jaren ging dat zo. Albert trouwde jaren later met José. Inmiddels zijn alle drie de broers overleden, de laatste was Jan, ik sprak hem voor het laatst in 2019, hij was toen 90 jaar.

Van hun zuster Rieks, die getrouwd was met Mennings, weet ik niet veel, zij woonden in het eerste huis vanaf de Meierweg, aan de Boswinkelbeekweg, ofwel nu, vanaf de Reigershoftehoek / Oldemeulehoek het eerste huis aan de busbaan. Hun tuin grensde aan de tuin van de toenmalige kwekerij, de kwekerij heeft er jaren gestaan, maar uiteindelijk werd deze afgebroken toen de wijk de Helmerhoek gebouwd werd.

De oude kassen stonden ongeveer daar waar nu het fietspad de Reigerhoftehoek kruist, bij de zwerfkeien. Er werden nieuwe kassen gebouwd aan de overkant van de straat, maar deze hebben er niet lang gestaan en ook deze verdwenen, kort na die tijd overleed Johan en Albert vertrok en werkte later op de begraafplaats in Usselo. Ook hij is enkele jaren geleden overleden. De oude vader is volgens mij overleden eind tachtiger jaren, ik woonde toen al op de Helmerhoek en kon over de nog half bestaande Meierweg naar hun boerderij lopen voor een afscheid aan huis.

De herinnering blijft in mijn geheugen, het was best een mooie tijd, de enige nakomeling die ik nog ken is van mijn leeftijd, een dochter van Jan, zij heeft alle foto’s nog, maar helaas heb ik die nog niet kunnen krijgen. Er is ook een dochter van de zus van Jan, die zou ik nog een keer kunnen opzoeken, misschien met de tijd… Het is mooi dat het huis nog steeds bewoond wordt, zo midden in onze wijk en dat het nog een beeld geeft hoe het vroeger was.

De foto’s gelieve niet te delen of opnieuw te plaatsen.

Wim Boers.

Foto 1: een schilderij van de boerderij van de familie ter Steege,
de Meier dus.
Foto 2: de vroegere tuin van de kwekerij grenst aan de tuin van de
huizen erachter, huizen die er nu nog steeds staan aan de
busbaan.
Foto 3: links Johan, de geitenhouder, met rechts zijn vader, eind
80er jaren, op de achtergrond zie je de woningen gebouwd
worden.
Foto 4: Beetje onduidelijk, maar de oude kassen.
Foto 5: Vanaf de boerderij kijk je zo op de nieuwbouwwoningen
van de Helmerhoek, overkant Busbaan.