Waar komt die naam vandaan?

De havezate Oldemeule was een van de zes havezaten van het Richterambt Delden. Het was de tweede in rang, na Twickel. Oldemeule was destijds nog een gewone boerderij en genoemd naar de bijbehorende watermolen.
De watermolen was al bekend in de 13- eeuw en werd door een rijke familie met de naam Van Bevervoorde in leen genomen van de graaf van Bentheim, de eigenaar.

De havezate Oldemole lag in Odele. De olde meule van Eule dus en dat betekent dat het “Huis Oldemeule” in de buurt van (Eule) Oele nabij de Oelerbeek moet hebben gelegen. Oele ligt op haar beurt in de buurt van Hengelo.
De meeste boerderijen in het richterambt Delden waren in handen van (groot)grondbezitters: de domeinhoven Delden en Wedehoen, edellieden en rijke burgers. Slechts enkele erven waren in bezit van de bewoners.
De zes havezaten in het richterambt hadden de namen: Twickel, Oldemeule, Huis Hengelo, Hagmeule, Dubbelink en Backenhagen. Alleen Twickel en Backenhagen bestaan tegenwoordig nog. Naast de havezaten, waarvan het bezit een voorwaarde was voor zitting in de Ridderschap van de Staten van Overijssel,waren er adellijke huizen die niet riddermatig waren als hof Wedehoen, het Slot in Hengevelde, Warmtink in Deldenerbroek en Werninkhof of Sladenhuis in Woolde.

Na het overlijden van de laatste mannelijke Van Bevervoorde in 1700 ging het goed door huwelijk over in handen van de familie Von Munchhausen. In 1798 zagen zij zich genoodzaakt de havezate te veilen. Op dat moment werd de Drost van Diepenheim eigenaar van havezate Oldemeule en werd deze in 1800 afgebroken. De ondergrond van de voormalige havezate werd in 1840 eigendom van Twickel en de watermolen kwam in 1880 ook in bezit van Twickel.
In het gebied van “buurschap” Oele moet “Huis Oldemeule” hebben gestaan, omgeven door grachten, waarvan het peil van het water geregeld werd door de stuw van de watermolen.

Er was enig speurwerk nodig om achter de geschiedenis van de Oldemeule te komen. Bij dit zoeken werden nog twee tekeningen gevonden van de Oldemeule. Het huis draagt hier het jaartal 1729. De tweede tekening laat het kasteel zien, waarbij het niet duidelijk werd uit welke tijd het kasteel is.

Op de Helmerhoek bevindt zich de Oldemeulehoek, waarvan de bewoners over de straatnaam nu wat meer weten.