Waar komt die naam vandaan?

Boskamp is een kerkdorp in de gemeente Olst-Wijhe, in de Nederlandse provincie Overijssel. Boskamp telde in 2020 1025 inwoners. Het dorp ligt juist ten oosten van Olst.

Boskamp is ontstaan als ontginningsgrond van een stuk bos, ook wel een afgepaald bosland genoemd. De eerste vermelding dateert van 1382. Het belang van Boskamp nam toe nadat omstreeks 1500 de havezate Boskamp er werd gevestigd. Bij de Reformatie bleven de adellijke bewoners katholiek en maakte men in het huis plaats voor een schuilkerk. Rooms-katholieke gelovigen uit Olst en de omliggende marken Eikelhof, Middel, Hengforden en Overwetering konden hier ter kerke gaan.

Na de dood in 1859 van de weduwe Marie Louise Knoppert-van Doetinchem, de laatste vrouw van huize Boskamp, werd deze havezate door de parochie aangekocht voor 6100 gulden. Tot november 1860 heeft deze havezate dienst gedaan als kerk. Toen de geloofsgemeenschap meer en meer groeide, werd het ruimtegebrek nijpend en moest er een nieuwe, grotere kerk komen. Vervolgens werd de Havezate gesloopt om plaats te maken voor de huidige Sint-Willibrordkerk. Deze kerk staat er nog steeds.

Van de havezate is niets meer zichtbaar, met uitzondering van de toegangslaan die nu naar de kerk loopt.

Het terrein in de nabijheid van de kerk bevat mogelijk nog resten van het voormalige huis dat later havezate Boskamp werd.

De geschiedenis vertelt verder over het (landgoed) ‘Brickescampen’ dat voor het eerst in het begin van de 14e eeuw genoemd wordt. In 1382 is sprake van ‘Birxkamp’, in 1399 van ‘Berkescamp’ en in 1436 wordt gesproken van ‘Birixkamp’. Het eerste stenen huis is waarschijnlijk rond 1500 gebouwd.

In de periode 1673-1684 werd de Boskamp slechts aangeslagen voor twee vuursteden (vroegere belasting ter vulling van de openbare schatkist). Ook was het recht van havezate ‘slapend’, omdat de eigenaren rooms-katholiek waren en bleven. In de 18e eeuw werd het veelvuldig als (schuil)kerk gebruikt. De oostelijke helft van het huis werd bestemd als huis voor de pastoor en de westelijke helft werd in gebruik genomen als kerk. In 1830 vond nog de laatste verbouwing plaats in de havezate, toen als kerk in gebruik.

Het kerkdorp van nu telt twee scholen, een verzorgingstehuis, twee cafés, een klein winkeltje en een winkel van Overkempe: een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking die vlakbij de Boskamp ligt. Op de tekening zie je de havezate Boskamp in de 18e eeuw. Op de foto de Sint Willibrordkerk. Vervolgens foto’s van de Boskamphoek

.