Bouw op schema, mei volgende jaar (1983) de eerste patiënten.

Werk voor zo’n 70 mensen en tot nu toe zo’n 7000 sollicitaties. Een tekenend beeld, aangetroffen bij het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis in 1982 bij de nieuwbouw nabij de Helmerhoek. In mei 1983 zouden de eerste patiënten komen. De termijn voor het inzenden was bijna afgelopen en er was al weer een dag waarop zo’n 300 brieven bij de post. “We zijn zo langzamerhand helemaal dol aan het worden”. Dat was de reactie van afdeling personeelszaken van het TPZ destijds.

In de wervingsadvertenties hadden ze beloofd dat iedereen in ieder geval antwoord zou krijgen. Dat zou nog vele dagen gaan kosten, zo vertelde de heer Bijker, de directeur van algemene zaken van de Helmerzijde. Het ging vooral om verpleegkundigen en mensen voor de civiele dienst.

Inmiddels waren er al een paar stafkrachten in dienst getreden bij het nieuwe psychiatrisch ziekenhuis. In april van 1983 trad een grote groep verpleegkundigen in dienst. Het civiele personeel kwam op 1 mei van dat jaar, tegelijk met de eerste acht groepen van zes patiënten.
De patiënten kwamen hoofdzakelijk in de laagbouw te wonen, die op dat moment al voor een flink deel de voltooiïng naderde. Uiteindelijk zou Helmerzijde plaats bieden aan 200 patiënten. Dat zou dan in 1985 gerealiseerd moeten zijn.

Als onderdeel van Helmerzijde draaide toen al geruime tijd het dagbehandelingscentrum De Bremmele in het gebouw De Stadspoort aan de Piet Heinstraat. Er kwamen ook nog twee hostels (begeleid wonen) met elk acht plaatsen in verbouwde woonhuizen in de stad.

Het ontwerp van de Helmerzijde werd vervaardigd door de architecten Cannegieter en Bos. De kosten van de nieuwbouw bedroegen in totaal 60 miljoen gulden. De bebouwde oppervlakte bedroeg 15.500 vierkante meter. Het ziekenhuis werd aangesloten op het stadsverwar-mingsnet.
Op de foto zie je een deel van de laagbouw, dat zijn voltooiïng naderde.