Het was in oktober 1975 toen de gemeenteraad van Enschede een beslissing nam over de bouwplek van een nieuw te bouwen psychiatrisch ziekenhuis in Enschede.

Uit de opties werd gekozen voor een stuk bouwgrond van circa 30 hectare aan de Oostenvelderblokweg in onze wijk. Er werd toen tevens besloten dat de bouw van óók een algemeen ziekenhuis in de Helmerhoek “een nieuw Ziekenzorg” alleen kon plaatsvonden als uit een in te stellen onderzoek zou blijken dat dit daarvoor de meest geschikte plek zou zijn. In afwachting van verdere ontwikkelingen werd tevens het Scholtencomplex (voormalige textielfabriekf J.F. Scholten & Zn) aan de Haaksbergerstraat gereserveerd voor plannen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

De omgeving van de THT, (Universiteit Twente), werd toen uitgesloten als vestigingsplaats. Op het stadhuis werd vrij algemeen verwacht dat de Stichting Twents Psychiatrisch Ziekenhuis de plek in de Helmerhoek wel acceptabel zou vinden. Verwacht werd dat deze stichting wel garanties zou vragen voor de (mogelijk) lange tijd als het niet zou komen tot de gewenste koppeling met een algemeen ziekenhuis.

Voor de behandeling van de kwestie psychiatrisch ziekenhuis in de gemeenteraad bestond veel aandacht. Vreemd genoeg was er niemand van het bestuur van de stichting aanwezig. Dat bestuur nam een afwachtende houding aan en wilde daarna met de betrokken instantie in overleg.

Het raadsbesluit werd een compromis tussen enerzijds het college van burgemeester en wethouders en anderzijds het tegenvoorstel van de PvdA. Er was destijds veel kritiek van de raadsfracties van de PPR/PSP en het CDA wilde geen toestemming bij voorbaat geven voor de bouw van óók een algemeen ziekenhuis in de Helmerhoek.

Een ander argument dat destijds bij de Enschedese politiek telde was, dat de binnenstad van Enschede toch eigenlijk geen goede plek was voor de opvang en behandeling van psychiatrische patiënten.

Met de bouw van het huidige Mediant werd tegelijkertijd met de nieuwbouw van de wijk Helmerhoek in 1981 begonnen.

Het algemeen ziekenhuis kreeg wel een plek in de binnenstad, waarbij menig Enschedeër zich afvraagt of dat wel een verstandige beslissing is geweest.

Volgende aflevering: “70 banen voor de Helmerzijde, 7000 reacties”.