De eerste paal voor de Helmerhoek.

Geassisteerd door twee heiers, sloeg H. ter Kuile, voorzitter van het bestuur van de woningbouwvereniging De Volkswoning, officieel de eerste paal in de grond voor de bouw van de wijk Helmerhoek.
In werkelijkheid was het de 570ste paal, want de werkzaamheden in Enschedees jongste wijk waren destijds al aardig gevorderd. 
De heer ter Kuile zei in het bijzijn van een groot aantal vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, de Heidemaatschappij en de gemeente, dat hij erg verheugd was over het feit dat eindelijk een begin gemaakt is met de bouw van ruim 3000 woningen. 
De vraag naar een- en tweepersoons woningen zou een aparte rol gaan spelen bij de bouw van onze wijk, want het bestaande huizenbestand in Enschede voldeed op dat moment daar maar zeer beperkt aan.

De sterk teruggelopen vraag naar koopwoningen was er overigens de oorzaak van, dat van de 258 woningen, die het eerst opgeleverd zouden worden, er slechts 25 woningen te koop werden aangeboden. Het waren de zogenaamde Premie-A woningen, met een maximum van 140.000 gulden aan bouwkosten, waarbij aan de koper gedurende een flink aantal jaren een groot bedrag aan subsidie werd toegekend. In 1980 werd het jaarlijks over te maken bedrag op 10.900 gulden vastgesteld. Het bedrag ging met 500 gulden per jaar omlaag en was inkomens-afhankelijk. En je mocht de eerste vijf jaar niet verhuizen. De regeling was bedoeld om het eigen-woningbezit bij mensen met lagere inkomens te bevorderen. Enerzijds was het door de stijgende rente juist voor deze mensen nauwelijks meer te behappen om de financiering van hun hypotheek rond te krijgen. Anderzijds moest Enschede wennen aan woningen zonder eigen verwarmingsinstallatie. Stadsverwarming was men niet zo van gecharmeerd. Er werden in totaal 3156 woningen in onze wijk gebouwd.

Helmerhoek nu:

Er zijn 3156 woningen gebouwd op 152 hectare grond en 3195 huishoudens. 
In 2018 is het aantal wijkbewoners vastgesteld op 7.695. Dat waren er in 2013 nog 7.965.

Helmerhoek Noord heeft 73% koopwoningen 27% huurwoningen (102 hect.). 
Helmerhoek Zuid heeft 68% koopwoningen en 32% huurwoningen (50 hect.). 
De gegevens zijn van 2018.

Voor het heien van de eerste paal was er op het drassige terrein een grote tent geplaatst voor de genodigden. In die tent kreeg de heer ter Kuile, in verband met de goede samenwerking, van het Hengelose bouwbedrijf Thomasson-Dura een Twents boek aangeboden.