In de beginjaren ’80 werd de stadsbusverbinding naar de Helmerhoek geopend. Op de foto werd de lijn 8 officieel geopend door staande op een trap een hoes van het bord van de bushalte te verwijderen.
De gemeente Enschede had het goed voor met de bewoners van de Helmerhoek. Waar het in de andere zuidwijken het langdurig wachten was op de eerste bus door de wijk, was men er op tijd bij om in de Helmerhoek direct een busverbinding aan te leggen.

De buslijn reed via de Broekheurnering over de Harsseveldhoek. Nabij de Bekspringhoek werd een tijdelijke keerlus aangelegd. In de wijk waren toen drie haltes en wel aan de Beekwoudehoek, Imenhofhoek en het eindpunt aan de Harsseveldhoek, waarmee de bus nu dichter bij de bewoners van de nieuwe wijk werd gebracht. Op dat moment werd er nog nagedacht over de aanleg van een speciale busbaan door de wijk. Deze busbaan zou over de Imenhofhoek gaan lopen. De baan werd in beton uitgevoerd. Met de aanleg van die busbaan verdween ook de straatnaam Iemenhofhoek. Men ging er in die tijd van uit dat er toekomstig zeer intensief gebruik gemaakt zou gaan worden van het openbaar vervoer. Om die reden werden er minder parkeerplaatsen dan gebruikelijk in de wijk aangelegd. De gevolgen van die beslissing merkt men op sommige hoeken tegenwoordig nog, waarbij parkeren een groot probleem is.

Lijn 8 bood de bewoners toen elk half uur een verbinding met het winkelcentrum “Wesselernering”. Bij de Halte “Bijvank” kon direct worden overgestapt op lijn 2 naar de binnenstad en station. Tijdens de spitsuren van de ochtend en gedurende een deel van de middag behoefte er niet te worden overgestapt. In die tijd vertrokken de bussen vanuit de Helmerhoek tussen 7.13 uur en 23.13 uur. In het weekend vertrok de eerste bus om 8.13 uur en de laatste om 9.43 uur.
Een doorn in het oog was lange tijd dat de Helmerhoekers meer voor openbaar vervoer moesten betalen dan andere bewoners van Enschede. De wijk lag ook ver van het centrum, zo werd er beweerd. Op de strippenkaart werd een extra strip in rekening gebracht voor het vervoer van en naar de Helmerhoek. De toenmalige wijkraad heeft daar samen met de bewoners tegen gestreden tot in Den Haag aan toe.