Wethouder Perik opende in de zomer van 1982 de voordeur van perceel Hanninkhoek 107, waarmee de eerste woning van de Helmerhoek in gebruik werd genomen. Het was een bejaardenwoning, meer in de richting van de 3000e woning, maar ergens moest nu eenmaal symbolisch gekozen worden voor “ de eerste woning” van de Helmerhoek. Het echtpaar Kayser betrok de eerste van 65 bejaardenwoningen, die deel uitmaken van de nieuwbouwwijk. Het ging hier bovendien om de eerste bejaardenwoning in Enschede en omstreken, die van ondergrondse stadsverwarming werd voorzien. Wethouder Perik sprak zijn waardering uit voor de wijze, waarop de drie woningbouwverenigingen De Volkswoning, Vooruit en Ons Huis, samenwerkten in het Helmerhoekproject.

Hij vroeg de woningbouwverenigingen deze solidariteit verder uit te werken. ” In een tijd van bezuinigingen is het de plicht en de taak van de woningbouwverenigingen om een goede samenwerking te realiseren” aldus sprak de wethouder. Hij noemde de Helmerhoek een mooie wijk met fraaie houtwallen. Het feit, dat de TET al een regelmatige busverbinding tussen de Helmerhoek en het stadscentrum onderhoudt, noemde Perik een goed voorbeeld om eventueel isolement van de Helmerhoekbewoners te bestrijden.

Het Inschrijfcentrum Woningzoekenden liet weten, dat ondanks de toenmalige economische recessie (jaren’80) ruim 80 procent van de in aanbouw zijnde woningen in optie was uitgegeven. Er waren op dat moment nog diverse knelpunten. Voor veel woningzoekenden bedraagt de wachttijd voor een eengezinswoning, aangepast aan de financiële positie waarin zij verkeren, tussen vier en tien jaar. Ook bejaarden moesten vaak lang op een kleinere woning wachten. De bejaardenwoningen in de Helmerhoek waren daarom een goede stap in de richting, net als de gelijktijdig op te leveren bejaardenwoningen in de wijken Stadsveld en Twekkelerveld.

Op de foto opende Wethouder Perik de voordeur van de woning van het echtpaar Kayser, de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Helmerhoek. Het echtpaar werd verrast door twee dames, die achter de deur stonden en de nieuwe bewoners bloemen en een krentenwegge aanboden. Verder is er een foto van diezelfde voordeur in 2019 van de bejaardenwoning aan de Hanninkhoek 107. Op honderd meter afstand bevindt zich de 3000e woning van de Helmerhoek, overigens in dezelfde straat. In de zijmuur van die woning zit een herdenkingsplaat.