Wethouder W.B. van Dragt van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van de gemeente Enschede nam eind jaren ’70 de beslissing dat de Helmerhoek moest worden aangelegd. 

Toen wist men nog niet dat er 3.156 woningen in de wijk zouden worden gebouwd. Het zijn er veel meer geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. Daarover een ander keer meer.

Als allereerste moest het grondgebied ontsloten worden. De Broekheurnering liep vanaf de Wesselerbrink niet verder dan de kruising met de Geessinkweg. De sportvelden van Victoria ´28 en Enschedese Boys waren al wel aangelegd met de bouw van de Wesselernering. Overigens had de nu nog aan de rotonde gelegen boerderij bij de velden van voetbalvereniging UDI oorspronkelijk de naam “Erve Het Geessink”.
Deze kruising zie je de foto. Met een grote slinger vervolgde de Broekheurnering haar weg richting Haaksbergerstraat. Op de andere foto zie je de aanleg van deze hoofdverkeersader met links de te bouwen wijk en rechts de nog te bouwen TPZ: Twents Psychiatrisch Ziekenhuis, later Mediant.

De Helmerhoek werd in het zuidelijk deel in 1980/81 bouwrijp gemaakt. De bestaande structuur van het gebied werd grotendeels aangehouden. Er werden vele kilometers riolering aangelegd, waarbij in iedere straat twee buizen werden ingegraven. Voor een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel zijn twee buizen nodig: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Bij gescheiden riolen gaat al het regenwater direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat naar een gemaal/waterzuivering. 

Uniek voor de wijk was en is het ontbreken van aardgas in de woningen. Naast andere voorzieningen werd het stadsverwarmingsnet in een vroeg stadium aangelegd. 

Heb je aanvullende informatie? Schrijf het hieronder als reactie.
Stadsverwarming. Daarover de volgende keer.