EERSTE PIJP VOOR STADSVERWARMING.
De officiële handelingen voor de aanleg van het net werden verricht door de directeur van de IJsselcentrale en wethouder Cornelisse namens de gemeente Enschede. Tal van genodigden waren hierbij aanwezig.
De eerste pijp voor de stadsverwarming in de Helmerhoek werd in 1980 gelegd. Daarmee werd een begin gemaakt met de aanleg van het grote warmtedistributiesysteem. De aanleg liep parallel met de grondwerkzaamheden in de wijk. Men sprak toen de verwachting uit dat er nog voor de bouwvakvakantie begonnen kon worden met de bouw van de eerste woningen. Aan de eerste pijplegging ging die dag een bijeenkomst vooraf in het informatiecentrum De Wegwijzer van de nutsbedrijven.
De technische voorbereidingen voor het stadsverwarmingsprojectwaren op dat moment voor het grootste deel achter de rug. Ook was de zaak financieel rond. De stadsverwarming was er niet alleen voor de Helmerhoek. Ook een deel van de Wesselerbrink, het toekomstig Twents Psychiatrisch Ziekenhuis en het toen nieuwe industriegebied de Marssteden zouden worden aangesloten.

De gemeente had de hoop dat de bewoners van het betrokken deel van de Wesselerbrink een volmondig “ja” zouden laten horen met betrekking tot stadsverwarming aldaar. Voor uitsluitend koken werd geen aparte gasleiding aangelegd. Dat zou dus betekenen dat er elektrisch gekookt zou gaan worden. Deze bewoners van de Wesselerbrink kozen massaal voor koken op gas en dus niet voor stadsverwarming.

Tegenwoordig neemt Twence deel in de nieuwe regionale energiestrategie, waar meerdere Twentse gemeenten aan werken.
Stadsverwarming is een oplossing voor woningeigenaren die van aardgas af willen, maar waar bijvoorbeeld een warmtepomp geen oplossing biedt. Het gaat dan om de wat oudere, minder goed geïsoleerde woningen.

Volgens Twence, is het mogelijk de warmte die door het bedrijf wordt opgewekt over grotere afstand te transporteren dan nu al gebeurt. Warmte, opgewekt door verbranding van huishoudelijk afval en sloophout, gaat naar de zoutindustrie en de Enschedese stadsverwarming. Er wordt momenteel gewerkt aan forse uitbreiding van die stadsverwarming. Dit project kreeg de naam “Warmtebaan” mee. Belangrijk voor het slagen van zo’n project hangt vooral af van de belangstelling ervoor. Er moeten voldoende klanten zijn om stadsverwarming rendabel te krijgen.

Twence zorgt voor de warmte. Voor het transport worden andere investeerders gezocht.
Volgens de warmteverstrekker hoeft de warmte van een warmtenet niet duurder te zijn dan aardgas, omdat de investeringen in de infrastructuur over een lange periode worden afgeschreven. Veel langer dan bij een windmolen of zonnepark.

Stadsverwarming zoals die in onze wijk in 1981 voor de bewoners begon, heeft met de nieuwe energiestrategie grote toekomstmogelijkheden.

Op de foto: eerste buislegging in de Helmerhoek.